English

Swedegas i samarbete med Göteborgs hamn

Fakta om LNG

Gas som blivit vätska

LNG är flytande naturgas, Liquefied Natural Gas, och består till största delen av metan, precis som biogas. När naturgasen övergår från gas till vätska, vid minus 162 grader Celsius, minskar den i volym mer än 600 gånger och kan effektivt fraktas i tankar på båt, tåg eller lastbil. På så sätt kan industrier och tankställen i de delar av landet som inte nås av gasnätet få tillgång till naturgas.

Tekniken för att framställa LNG har funnits länge, men på senare år har intresset ökat stort, tack vare en ökad medvetenhet om miljönyttan och sänkta världsmarknadspriser.

Metangas är en ren gas utan svavelinnehåll och den bildar inga partiklar vid förbränning. Den är färglös och helt lukt- och giftfri. Biogas och naturgas är kompatibla vid såväl lagring och transport som vid användning.