English

Swedegas i samarbete med Göteborgs hamn

För mer information kontakta

 

Saila Horttanainen, informationschef Swedegas AB, 070-622 76 06

 

För information om kapacitetsbokning, kontakta

Tomas Lundkvist, chef marknad & affärsutveckling, 031- 43 93 81

Eric van Gysel, Team leader affärsutveckling, tel 031-43 93 25

John Almén, affärsutvecklare, LNG, 031- 43 93 59