English

Swedegas i samarbete med Göteborgs hamn

Kapacitetsbokning

Kapacitetsbokning

Ett första steg i att förverkliga en LNG terminal är att Swedegas erbjuder fartyg – samtidigt som de lastas och lossas vid kaj – möjlighet att bunkra LNG. Bunkringen kommer att ske i Energihamnen, vid kajerna 519 och 521, i Göteborgs Hamn.

Läs mer om bunkringsverksamheten här.

Anläggningen är en del i ett kommande och mer omfattande projekt att bygga en mottagningsterminal för LNG i Göteborgs hamn. Terminalen som också kommer att anslutas till stamnätet för gas, ska kunna förse såväl sjöfarten som industrin och transportsektorn med LNG. Inom samtliga sektorer handlar det om att ställa om från oljebaserade produkter till gas för att minska klimatpåverkan.

Kontakt

För mer information om kapacitetsbokning vid kaj eller LNG-terminal vänligen kontakta

Tomas Lundkvist
Chef marknad & affärsutveckling tomas.lundkvist@swedegas.se tel. +46 31- 43 93 81

Eric van Gysel
Team leader affärsutveckling eric.vangysel@swedegas.se tel +46 31-43 93 25

John Almén
Affärsutvecklare, LNG john.almen@swedegas.se tel. +46 31- 43 93 59