English

Swedegas i samarbete med Göteborgs hamn

Göteborgs Hamn – en fullservicehamn

Göteborg Hamn är Skandinaviens största hamn. Här finns terminaler för containrar, roro, bilar, passagerare samt olja och andra energiprodukter.

Stöd från EU

EU har gett projektet så kallad PCI-status, vilket innebär att det är ett av de mest prioriterade infrastrukturprojekten i Europa. EU har också via INEA (The Innovation and Networks Executive Agency) beviljat stöd för att projektet ska kunna realiseras.