English

Swedegas i samarbete med Göteborgs hamn

Göteborgs Hamn – en fullservicehamn

Göteborg Hamn är Skandinaviens största hamn med 11 000 fartygsanlöp om året. Den är den enda hamnen i Sverige som har tillräcklig kapacitet för att ta emot de allra största oceangående containerfartygen.

Projekt prioriterat av EU

Terminalprojektet i Göteborg har av EU-kommissionen utsetts till Project of Common (PCI), dvs den anses vara ett av de mest prioriterade infrastrukturprojekten i Europa.